Els serveis bàsics a les persones

Quant li costa a un municipi la gestió urbana?

Amb la crisi els ajuntaments destinen més recursos a la protecció social?

Quins béns preferents (Sanitat, Educació, Cultura o Esports) s’han retallat més els darrers anys?

 

Pròximament…

De moment pots explorar les visualitzacions dels comptes generals, els impostos, el deute o el personal