Ingressos a través dels impostos

És una de les fonts principals d’ingressos de tot ajuntament i la que implica directament als ciutadans. L’IBI, IAE, IVTM, plusvàlua o construccions 

 

Es Mercadal, més impostos per habitant

Maó preveu ingressar 17’2 milions d’euros en impostos aquest any. El segueix Ciutadella, amb 15. El tercer és Alaior, amb 6’2. És lògic, són els tres municipis amb més habitants. El que menys és Es Migjorn, amb un milió.

Es Mercadal, amb 946 euros per habitant de previsió pel 2014, és el que més recapta segons la població. Resulta interessant comprovar que en els últims anys el municipi de 5.425 habitants ha estat sempre al primer lloc. Es deu, sobretot, al fet que té pocs habitants inscrits en el padró però moltes segones residències que fan que el volum d’ingressos i despeses del consistori pugi. El segueix Es Migjorn Gran, amb 736 euros. Són els dos únics ajuntaments governats amb majoria del PSOE. A Ferreries i Es Castell no arriben als 500 per habitant —459 i 470 respectivament. La resta d’ajuntaments es mouen entre els 500 i els 670 euros.

 

Impostos, cada vegada més primordials

Es Castell depèn en major mesura dels impostos, que suposen un 65% dels seus ingressos. Al 2009 només eren un 32%. A Alaior el percentatge és del 56%. Ciutadella i Maó, molt igualats, tenen un 51%. I el que menys, Ferreries, amb un 44% —aquest municipi és el que ha experimentat un creixement més elevat, passant del 22% l’any 2004 al 44% d’ara. La proporció tendeix a créixer. Si l’any 2004 la mitjana estava en el 30%, avui supera el 50%. Per tant, la major part dels consistoris depenen cada vegada més de la recaptació dels impostos directes i indirectes.

 

IBI o contribució, l’impost que domina

l’impost que permet obtenir més ingressos a tots els consistoris és el de Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana. Suposa, avui, entre el 75 i el 84%. La tendència en els últims set anys és clarament creixent, en especial a dos municipis de llevant, Maó i Sant Lluís. El primer passa de 52% —any 2008— a 80% —any 2014—; i el segon, de 59% (2008) a 75% (2014).

 

Baixada en picat de l’impost de Construccions

Baixa en picat a tots els consistoris. Dels gairebé 3 milions de Ciutadella al 2004, als 300.000 euros d’ara. Dels 700.000 euros de Sant Lluís, als 60.000 d’ara. Dels 1’7 milions de Maó, als 250.000 d’ara.