Una visió general de les economies municipals

Fes-te una idea del que ingressen i gasten els ajuntaments de Menorca, amb dades dels darrers 10 anys