Per una Menorca més transparent

Pressupost

Pressupostos

Els ciutadans tenim dret a consultar el pressupost municipal per comprovar què fan les administracions amb els diners de tots. L'article 169.7 de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals determina que "la còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà de trobar-se a disposició del públic a efectes informatius". 
grafico

Visualitzacions

Partint de les dades pressupostàries dels últims anys, a On van es meus doblers? es visualitzen els eixos principals d'ingressos i despeses de cada consistori. Amb els gràfics interactius l'usuari pot veure, interectuar i entendre les dades relatives a imposts, serveis públics bàsics, treballadors, endeutament i inversions.
ajuntament obert

Ajuntaments oberts

L'objectiu final d'aquest projecte de periodisme de dades és posar llum sobre els comptes públics i promoure la transparència de les administracions locals menorquines pel que fa a la seva gestió econòmica. A tots ens interessa que els governs siguin oberts i que els ciutadans desenvolupem un sentit crític.

8 municipis, 8 realitats

Explora i interactúa amb els comptes generals

Una visió global del que ingressen i gasten els ajuntaments menorquins, amb dades dels darrers 10 anys

 

Els teus doblers, font d’ingressos principal

Descobreix el que els consistoris ingressen amb l'IBI, l'IAE, l'IVTM, l'ICIO o la plusvàlua. És a dir, amb els impostos que tú pagues

 

En què gasten els ajuntaments?

Les visualitzacions de cada àrea de despesa responen a vàries preguntes clau. Són les qüestions que fan de guia en un mar de partides i dades que són uns pressupostos

Serveis bàsics

T'has plantejat mai quant gasta un ajuntament en seguretat, enllumenat públic, subministrament d'aigua, neteja de carrers o recollida d'escombraries? Aquí te'n podràs fer una idea i també descobriràs com ha evolucionat la despesa en serveis socials o què gasta un municipi en els considerats béns preferents que han de millorar la qualitat de vida dels ciutadans: sanitat, educació, cultura i esports. Quin d'aquests s'ha retallat més degut a la crisi?

Treballadors públics

Funcionaris, personal laboral, càrrecs de confiança i polítics electes. Són els diferents treballadors públics de tot consistori. Les retribucions bàsiques, els complements i incentius, les dietes i els pagaments a la seguretat social suposen, a vegades, fins a un 50% de totes les despeses d'un ajuntament. Quant cobren els alcaldes? S'han rebaixat el sou els polítics els darrers anys? Quin tipus de treballador públic és el que engloba una major despesa?

Deute

Els vuit ajuntaments menorquins acumulen un deute de 67 milions d'euros. Ciutadella i Maó, setè i vuitè més endeutats de les Balears, passen dels 20 milions cadascun. És el resultat de les elevades inversions que es van fer en temps de bonança. Quin municipi té un deute major per habitant? Aquí trobaràs la resposta a aquesta qüestió, descobriràs com ha crescut el deute viu des del 2008 i veuràs què han de pagar cada any els consistoris en concepte d'interessos i amortitzacions. Només una dada: Ciutadella va pagar 400.000 euros de deute el 2006. Enguany en pagarà 4 milions.

Inversions

El capítol 6 de despeses, les inversions reals, és un dels que més ha baixat en picat. Fa 10 anys, els ajuntaments menorquins van invertir 23 milions d'euros en nous terrenys i infraestructures. Avui tenen previst invertir-ne només 8 i bona part d'aquests diners hauran de fer front a les indemnitzacions per expropiacions. El fet de tenir molt menys ingressos i un deute molt més elevat els impedeix invertir com ho feien abans. Però la qüestió clau no és que avui es pugui invertir poc; és si en el seu moment calia haver invertit tant.

ELS MENORQUINS OPINEN

Governs oberts i ciutadans participatius

És un exercici de confiança que les administracions públiques (i també privades) no amaguin la seva gestió econòmica, ja que un dels valors més importants que s’ha de fomentar en la nostra societat és la confiança. Un dels deures de l’administració i dels drets del ciutadà és saber, inclús decidir, sobre els recursos econòmics de tota la població.

Josep Juaneda

El papel de los medios de comunicación es fundamental para dar a conocer en qué se gasta el dinero público y para denunciar los abusos de algunos gestores. Los ciudadanos no estamos habituados a ejercer nuestro derecho a acceder a esta información, y tampoco nos lo pone fácil la administración. Todos debemos entonar el mea culpa. 

Fela Saborit

És un error pensar que la manca de transparència mitiga les crítiques, ans al contrari, provoca que només transcendeixin els problemes i les males gestions i es perdin els molts esforços que es fan. Dues coses haurien d’evolucionar: la sensació dels ciutadans de què la seva opinió només serveix cada 4 anys i la participació ciutadana de forma real.

Salvador Taulé

Ses administracions haurien d’estar obligades a publicar de manera periòdica, àgil i accessible (tant presencial com telemàtica) tota sa informació d’interès públic. Incentivar es debat entre societat civil i funcionariat no és important; es indispensable. Ara bé, una estructura pública transparent no té sentit sense uns ciutadans actius.

Toni Marquès